วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ผ.อ.ศักดา บุรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน


ครูอัญชลี กล้าวรางกูล ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

ครูจ.ส.ต.วิโรจน์ กล้าวรางกูล ตำแหน่งครูชำนาญการ

ครูนิเวศ รอดบำเรอ ตำแหน่งครูชำนาญการ
ครูอำไพ เกิดดี ตำแหน่งครูชำนาญการ

ครูอัญชัญ บุญยะวาศรี ตำแหน่งครู

ครูจันทนี วงษ์สุวรรณ ตำแหน่งครู


ครูพนัส ประทุมชาติ ตำแหน่งครู

ครูดารณี อัสโม ตำแหน่งครู

ครูกฤษณา เอี่ยมสง่า ตำแหน่งครู

ครูจุฑามาศ เฮนะเกษตร พนักงานราชการ

ครูกมลวรรณ ทะเจริญ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
นายบุญเทิง ช่อกง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว